Sommardikt

Kyrkan, träden intill, vaggande
undervattensvarelser, och så alla
dessa fotgängare, av och an,
gengångare allesammans, gatans
stenbeläggning, sprött som
ett äggskal, är det på något
avbildat sätt verkligt?
Det har jag inte något direkt
svar på. Läggs på hög. Skräp
man samlat under seklernas
lopp. Om det regnar ger jag
mig av. Hem. Gäller bara
att hittta rätt riktning.

24 juni 2016